Banelægning

Banelæggerens opgaver er beskrevet udførligt i denne vejledning
Der findes også en lille eksempelsamling med minibaner samt en vejledning til udskivning af minibaner.

Postindsamling

Postindsamlernes opgave er forklaret i denne vejledning

Omklædning og bad

Der er omklædningsrum med bad i stueetagen i klubhusets østende.

Adgang til klubhus

Der skal bruges både en brik og en nøgle, for at få adgang til klublokale og depot. Det er beskrevet i denne vejledning

Rengøring af klublokalerne

Vi hjælper hinanden med at rydde op i klublokalerne, tørre borde af og feje gulvet.
Vi har en aftale med VIF om den grundigere rengøring.