Kontingent opkræves én gang årligt umiddelbart efter generalforsamling i februar.

Kontingentsatser:  
Ungdom (t.o.m. 23 år): 450 kr./ år
Senior (f.o.m 24 år): 650 kr./ år
Familie*:  1250 kr./ år
Passiv: 300 kr./ år

*En familie har samme adresse og inkluderer børn t.o.m. 20 år.

Klubbens medlemmer modtager opkrævning pr. mail, betaling foregår via elektronisk bankoverførsel. Bemærk, at løb betales via løbskontoen og kontingenter indbetales til klubkontoen. Husk at skrive hvem du/I er, så kassereren ikke skal åbne betalingen for at se, hvem der har indbetalt beløbet.

Sidste frist for indbetaling er 14 dage fra modtagelse af opkrævning. Herefter fremsendes en rykker. Efter yderligere én uge fremsendes endnu en rykker. Såfremt der ikke reageres på denne rykker, udmeldes løberen, og løbskontoen lukkes.

Nye løbere betaler ikke kontingent for det halvår, hvor de er meldt ind. Løbere, som er startet i forårssæsonen, vil modtage deres første kontingentopkrævning i august. Løbere, som er startet i efterårssæsonen, vil modtage deres første kontingentopkrævning middelbart efter generalforsamling i februar.