Signaturer på kortet

Signaturerne på kortet kan groft inddeles i fem forskellige farver:

Sort

Ofte menneskeskabt - men også f.eks. sten eller klipper.
Stier, veje og hegn er noget af det første, man lærer at orientere efter.

Grøn

Jo tættere skoven er, jo mørkere grøn er kortet. Helt hvid betyder, at skoven er let at løbe gennem.

Gul

Gult betyder mere eller mindre åbent - det vil sige, at man kan kigge hen over eventuel bevoksning. Er der hvide eller grønne prikker i det gule, er der spredt bevoksning.

Blå

Blå betyder vand - grøfter, brønde, søer osv. Moser kan man ofte passere - med våde fødder.
Hvis en mose, dam eller å ikke kan passeres, er der en sort kant rundt om.

Brun

Landskabet - huller, skrænter, højdekurver.
Det, som beskrives med den brune farve, er de sikre og "langtidsholdbare" ting på kortet - men kurver er også noget af det sværeste at lære at orientere efter.

 

Signaturerne til højre er et udvalg af de mest brugte på danske kort efter den nye kortnorm, ISOM2017.
Man vil nok stadig kunne møde kort efter den gamle norm (ISOM2000). Heldigvis er forskellene ikke voldsomme.

Download en mere komplet version til udprintning her (2 ens i A5):
Nye signaturer (ISOM2017)
Gamle signaturer (ISOM2000)

Vil du vide endnu mere, kan du finde alt i kortnormen:

ISOM2017-2:
Engelsk udgave af den nye kortnorm i farver (rev. sep. 2022).

ISOM2000:
Den gamle kortnorm. Her er den danske udgave – den er desværre i sort/hvid. Den engelske udgave er i farver.

ISSProm2019-2:
Engelsk udgave af den nyeste SPRINT-norm i farver (rev. sep. 2022).

 

Postdefinitioner

På kortet finder du som regel en oversigt over posterne sammen med deres definitioner; her anvendes de såkaldte IOF-symboler.

I starten skal du ikke bekymre dig om at lære alle disse symboler!

Når du bliver mere rutineret, kan det være en stor hjælp at vide mere præcist, hvordan posten er placeret.

På eksemplet til venstre kan man se, at post 1 har kontrolnummeret 76, og at den er placeret, hvor en vej og en sti forgrener sig.
Post 2 med kontrolnummer 40 er en punkthøj med posten placeret på toppen.
Post 6 (kontrolnummer 62) ligger, hvor en grøft og en vej krydser hinanden.
Post 3 (kontrolnummer 73) er den nordligste af flere skrænter indenfor postcirklen, og posten ligger ved skræntens vestlige ende.

Hvis du vil gå mere i detaljer, er her den fuldstændige oversigt over postdefinitioner med tegnede eksempler på betydningen.

 

 

Vedhæftet
Signaturforklaring-ISOM2000_96.PDF [468.64Kb]
Uploaded torsdag, 8. marts 2018 af Henning Schou
Signaturforklaring-ISOM2017_96.pdf [566.88Kb]
Uploaded torsdag, 8. marts 2018 af Henning Schou
IOF_ISOM_2017-2_Revision_5_September_2022_96.pdf [8.41Mb]
Uploaded torsdag, 8. marts 2018 af Henning Schou
IOF ISSprOM 2019-2 Revision 5 September 2022_96.pdf [7.53Mb]
Uploaded onsdag, 24. maj 2023 af Henning Schou