Snab-lokalet (det lille klublokale)

Skriv din booking ind, hvor den passer kronologisk

Dato / Starttid / Sluttid / Arrangement / Navn

 

28.08.2023 kl. 18-22: DM Lang planlægningsmøde / Lone Rasmussen