Snab-lokalet (det lille klublokale)

Skriv din booking ind, hvor den passer kronologisk

Dato / Starttid / Sluttid / Arrangement / Navn

 

Tirsdag d.21.maj 2024, kl 19-21.30: Møde om Rekruttering/fastholdelse og medlemsundersøgelse  /Louise Gjørup