Det er vores mål for vores ungdomsløbere at:

  • Sikre, at den enkelte løber har det sjovt og føler glæde ved at løbe orienteringsløb.
  • Sikre, at den enkelte løber får mulighed for at deltage i et attraktivt socialt miljø, således at de kan fastholdes i sporten og i klubben.
  • Sikre, at der gennem den ugentlige træningsaften tilbydes træning og leg i et forhold, der er tilpasset alderen.
  • Sikre at løberne kommer op på det orienteringstekniske niveau som svarer til deres alder i konkurrencerne.
  • Sikre at løberne kan kvalificere sig til at modtage tilbuddet om træning i TVO (Team Vejle Orientering)
  • Sikre, at den enkelte løber stimuleres til fortsat udvikling indenfor orienteringsløb med deltagelse i åbne løb, kurser mm.

Træningen
Træningen i såvel SNAB's som TVO's regi er tilrettelagt med udgangspunkt i bogen "Talentets udvikling - fra begynder til ekspert", Dansk Orienteringsforbund, 2008.
For at tilpasse træningen til de enkelte løberes niveauer, inddeles børnene i 4 grupper:

Minitræning (fra 3 - ca 8 år)
Målet for denne gruppe er at vænne børnene til at færdes i skoven, samt snuse til o-løbet. Træningen vil bestå af små opvarmningslege, fulgt af en lille tur i skoven på en snitzlet bane på ca. 1 km. Her løber mor/far med på holdet.

Begynder (Som regel op til 8 - 9 år)
Målet for denne gruppe er at skabe en sjov og tryg oplevelse. Træningen skal lære løberen de grundlæggende orienteringsfærdigheder, herunder skovtilvænning, samt kortets farver og vigtigste tegn. Løberne skal lære at retvende kortet efter et kompas og at orientere efter enkelte ledelinier (Trin 1 i Den orienteringstekniske udviklingstrappe*). Mor/far løber med indtil løberen er tryg.

Let (Som regel op til 12 år)
Målet for denne gruppe er at skabe en sjov og god skovoplevelse, - en oplevelse der indeholder overkommelige udfordringer. Målet for træningen af denne gruppe er, at løberen selv kan gennemføre en let bane ved en konkurrence. Træningen lægger vægt på øget kortkendskab, herunder højdekurveforståelse, brugen af kompas og at finde poster placeret ved siden af eller væk fra ledelinier. (trin 2 i Den orienteringstekniske udviklingstrappe*).
Her er mor/far ikke nødvendige på holdet mere, og de løbe en tur selv ;o)

Mellemsvær + svær (fra ca. 12 år)
Målet for denne gruppe er at skabe en sjov og udfordrende oplevelse. Målet for træningen af denne gruppe er, at løberen får mulighed for at gøre sig gældende ved konkurrencer.

Denne gruppe trænes specielt i TVO (Team Vejle Orientering) som er et samarbejde med GORM, du kan læse mere om her.
For at komme med i TVO, kræves det at man har lyst og mod på at lære mere, som min. kan løbe en mellemsvær bane udenfor Nørreskoven samt deltager i åbne løb.

Børneattester
OK Snab opfylder naturlig kravene omkring børneattester og har indhentet attester på alle trænere der fast har med ungdomsløberne at gøre - som foreskrevet i loven.