Det daglige arbejde

Som alle andre klubber har OK Snab en bestyrelse med en formand i spidsen, som står for både den daglige drift og de lange linjer - men der er masser af arbejdsopgaver, som uddelegeres.

Nogle af posterne er remset op under punktet Hvem er hvem? - men der er mange flere aktive medlemmer, som gør et solidt stykke arbejde:
Banelæggere og postindsamlere til onsdagstræningen, funktionsledere og hjælpere til stævner som f.eks. Vejle-Stafetten, kokke til fællesspisningen etc.

Der er heldigvis bred opbakning om disse opgaver!


På foreningsplan

OK Snab er organiseret i Sydkredsen (http://do-f.dk/dansk-orienterings-forbund/kredse/sydkredsen) under Dansk Orienterings-Forbund (do-f.dk).

Lokalt har vi et tæt samarbejde med OK Gorm (okgorm.dk) om talentudvikling for ungdomsløbere. Samarbejdet er organiseret i Team Vejle Orientering, til dagligt TVO (tvo.ok-snab.dk). TVO er satsningsidræt i Vejle Kommunes Eliteidrætsarbejde (elitevejle.dk)

OK Snab deler klubhus med Vejle Idrætsforening.


Klubbens :

CVR-nummer: 30043626

Foreningskonto: Registreringsnummer: 9402 - Kontonummer: 7256361

Løbskonto: Registreringsnummer: 1551 - Kontonummer: 9391207