Ungdomstræning på ugentlig basis er på programmet igen efter nytår. Det foregår hver onsdag kl. 17.15 – 18.30 på/fra Novaskolen, Moldevej 5, Vejle.

Første gang er onsdag d. 3. januar.

Som sidste vinter vil der være to grupper:

O-Fræs Løbere: i alderen op til og med 9 år – typisk dem, der løber mini og begynder - deltager i træningen i gymnastiksalen.
Træningen består af opvarmning, øvelser med orienteringsmomenter, styrkelege, fangelege, stikbold og meget mere. Medbring indendørssko og drikkedunk.
Hvis vi undtagelsesvis skal lave aktiviteter udendørs, vil I få nærmere besked.

O-Puls Løbere: i alderen ca. 10 - 16 år.
Der løbes udendørs med pandelampe i området omkring Novaskolen, nogle gange i boligområderne, nogle gange i skovene og på stadion.
Der løbes trail, trapper, o-løb, o-teknik, intervaller mm. Vi skal have pulsen op, men det skal også være sjovt! Efter behov bliver børnene delt op i grupper, så alle får noget ud af det.
Børn på 10 år er som udgangspunkt med udendørs, men kan vælge at være med på o-fræs. Snak med trænerne den første gang.