Formandens nyhedsbrev, januar 2024

Kære alle,
Nu er vi kommet ind i 2024 og en ny sæson banker på døren. Det varer ikke længe før vi igen mødes til træning onsdag aften og på stævnepladser til åbne løb rundt omkring i landet.

Vores egen onsdagstræning begynder d. 20/3 med træning fra Atletikstadion. Jesper er ved at planlægge årets træningsprogram, og mange af jer har måske hørt fra ham omkring en banelægningstjans. Vi håber på stor aktivitet, og at mange nye vil møde op og afprøve vores dejlige sport. Sådan plejer det at være, og vi skal være klar til at tage imod.

Ungdom og TVO kører jo ugentlig træning hele året rundt, så de er allerede klar til forårssæsonen!

Vi har ikke planer om at afvikle en FindVej-dag på samme måde som vi plejer, men i stedet afholder vi et lignende åbent arrangement for alle nysgerrige lørdag d. 1. juni. På denne dato har Vejle Atletikstadion nemlig 100-årsjubilæum, og dette fejrer kommunen og klubberne på stadion i fællesskab i løbet af den pågældende weekend med oldboys landskamp, amerikansk fodbold, Vejleløbet og så altså et åbent orienteringsløb for byens borgere. Sjovt nok fylder OK Snab 70 år d. 18. maj præcis 14 dage før. Men vi har valgt ikke at fejre det – vi venter til et mere rundt jubilæum om 5 år.

Men inden da skal vi afvikle årets påskeløb, hvilket er et arrangement af en helt anden størrelsesorden. Påskeløbet plejer at tiltrække omkring 1400 deltagere over de tre dage det afholdes. Det er en stor mundfuld for klubben, men vi er fortrøstningsfulde og ser frem til nogle gode dage for både arrangører og løbere. Det bliver en rigtig god orienteringsoplevelse for deltagerne, for de skal løbe på nytegnede kort i 3 spændende skove ned til Vejle Fjord. Banelæggerne er i gang med at finslibe de sidste detaljer og stævnepladsskitser er under udarbejdelse. Vi har indgået aftaler med Tirsbæk og Rosenvold godser om brug af deres skove, og på Tirsbæk har vi fået adgang til gårdspladsen foran slottet, hvor stævnepladsen er placeret. Det bliver superflotte omgivelser, både ude på banen og i målet. Vi vil i den kommende tid række ud til mange af jer, for at høre om I har mulighed for at hjælpe på en eller flere af etaperne. Vi er sikre på, at det bliver sjovt at være med i arrangørteamet.

2024 byder selvfølgelig også på en række divisionsmatcher. I år er der planlagt 3 matcher + finalen i oktober. Det ser således ud:

  • 7. april, Holstenshuus, Fåborg OK
  • 16. juni, Sønderheden, OK Esbjerg
  • 8. september, Als Sønderskov, OK Syd
  • 6. oktober, Sjælland (finale)

Reserver gerne allerede nu disse datoer. Vi skal igen i år have mange med, fra begynder og bredde til elite. Sidste år blev vi nr. 3 i finalen, og vi har ikke færre ambitioner i år!

Årets første match er allerede d. 7. april kun godt en uge efter vores eget påskeløb. Vi skal altså være på dupperne fra sæsonstart. Og traditionen tro løber Nordjysk 2-dages af stablen i udfordrende klitterræner allerede tidligt i marts - om kun 6 uger.

I slutningen af 2023 skete der store ændringer i DOF’s landsholdsstruktur. Landsholdene blev pga. besparelser skåret ned til mindre grupper og med mere egenbetaling som resultat. Nedskæringen gik desværre ud over to af vores bedste eliteløbere – nemlig Magnus og Jeppe. De er således nu udenfor gruppestrukturen, men de giver heldigvis ikke op. De har fortsat mulighed for at deltage i træningslejre og mesterskaber, dog nu mod fuld egenbetaling. Ida, Malin, Eva og Linus er med i elitegruppen eller U23-gruppen, og Ramus og Axel er fortsat med i U18-gruppen. Desuden er Morten med på MTBO-landsholdet. Vi håber på fremgang og gode resultater i 2024, og som det
var tilfældet i det forgangne år, glæder vi os til at se dem på stævnepladserne.

Vi ses til træning d. 20. marts eller måske ved Nordjysk 2-dages. Der er også natløb på løbskalenderen, og så har vi jo vores lørdagstræningsløb. Vi afholder selv to af slagsen, hhv. d. 3.februar i Munkebjerg og d. 2. marts i Haraldskær. Der er mange muligheder for at komme i skoven og finde poster i den kommende tid.

O-hilsen Flemming