Referat fra møde om Rekruttering/fastholdelse og Medlemsundersøgelsen, Tirsdag d.21.maj kl 19-21.30

Rekruttering/fastholdelse.

1. Oplæg fra Louise samt efterfølgende snak/diskussion (vedhæftet)

 • Kontingent: afklaring om proceduren og kan vi hjælpe, så det undgås at aktive familier udmeldes. Forslag om at spørge Lars eller Jesper inden.
 • Mødetidspunkt for klubtræning:  der er fordele og ulemper ved at børn/unge og voksne har forskudt mødetid. Ulemper kan være at voksne løber i skoven for tidligt, og det derfor kan føles tomt, når man som voksen kommer kl 17.30. Det er svært at holde overblik over hvem er ny/nyere medlem. Fordele er at børn/unge kun får relevant info og det er en kort samlet velkomst for dem. De voksne, der kommer i god tid har mulighed for at få snakket af inden voksen-instruktionen. Vi vurderer at fordelene er større end ulemper, og fortsætter med modellen.
  Obs – spørg i Medlemsundersøgelse, om folks mening om mødetidspunkt og forskudt mødetider/samlet mødetid.
 • Medlemsudmeldelser: Det er ”normalt” at en del nyindmeldte melder sig ud allerede efter første år. Dog er der i 2023 også mange udmeldte med længere anciennitet: 44 udmeldte i alt, heraf 14 med max 1 års anciennitet, 10 med 2 års anciennitet, 8 med 3-5 års anciennitet og 12 med >5 års anciennitet.
  På landsplan ser Dof medlemstab i 25-59år samt mindre fald i U18 og U25. I OK Snab følger vi det mønster nogenlunde, dog er det store tab indsnævret til 40-59år, samt også fald i 13-24år. Udmeldelser kan også skyldes ”naturlige” årsager som fraflytning fra byen osv.
  Louise vil optælle dette igen de kommende år. 
 • Børn/unge:  der er allerede fokus på fastholdelse for børn/unge og derfor forskellige tilbud allerede – her er det måske mere rekruttering, der kunne forbedres. Lars har planer om at flere ungdomsløbere skal med til Daladubblen første weekend i vinterferien. Dette kan have betydning for deltagelse i evt fælles klubtur i uge 42..

2. Rekrutteringsindsatser

2024:

 • Find vej dag 2024
 • forberedelse til SkoleOL for 5.årgang på Englystskolen (Børkop): Event + info om klub + aftale om at tegne skolekort i gang
 • Klubtræninger på OK Snab-siden (FB) som begivenheder – mangler at få medlemmer til at reagerer på begivenheden, så flere ser det.
 • 100 års jubilæum for Vejle Atletik stadion

2025-2026:

 • FindVej dag 2025
 • Vi vil gerne målrette vores indsats på skoleområdet. Vi har erfaring for at engagerede lærere kan resultere i medlemmer, så vi vil gerne klæde lærerne godt på samt forhåbentlig inspirere en masse børn, til at løbe o-løb. Derfor:
  • Opdaterer alle skolekort i kommunen – samt tegne over Englystskolen
  • Lave kursus for lærere på kommunens skole
  • Være vært for SkoleOL

Længere perspektiv – tages op senere
 

3. Fastholdelses-indsatser

Der er mange målgrupper (børn/unge og forældre >< voksne, nye/nyere >< aktive. Tænk onboarding ift nye medlemmer (se vedhæftede)

Hvad gør vi allerede:

 • Spændende og varierende træninger
 • Træningsdage for voksne
 • Fællesskab til stævner – især div.match’erne
 • Frivillighed iforb med egne stævner – til rette tid
 • Tradition for Klubaftner/Klubfest
 • Tradition for Klubture
 • Traditioner
 • Mellemsvær/svær instruktion for nye/nyere voksne (nogle år)

Børn/ungdom: 

 • Træning hele året
 • U-kurser
 • Godt organiseret u-træning til klubtræninger: skovpas, øvelser, fokus på særlige løb)
 • Sociale arrangementer

Hvad vil vi gerne satse på i år/næste år (2024/2025)

 • Medlemsundersøgelse gennemføres (Dorthe/Henrik)
 • Arrangere fælleskørsel til Div.matcher fremfor bus (dog måske bus til DM Hold, hvis vi skal afsted til det)
 • Vintertræning om onsdagen for voksne
 • Instruktion for voksne i forb m fællespisning (særligt målrette nye/nyere). Eks: o-service, kort og o-teknik, stævner, mulighed for ”selvtræning” i andre klubber, osv.
 • Lave ”voksentur” til Grænsedysten – evt andre ”fællesture” for voksne?
 • Samarbejde UU/TRU, så ungdomsforældre, der gerne vil løbe selv, hjælpes i gang.
 • For børn/unge: nyt tiltag med ”Ungdomsstafet i Syd”
 • Fuldtallige udvalg.

4. Medlemsundersøgelsen v Dorthe/Henrik.

 • Skal undersøgelsen være anonym eller personlig?
 • Spørgsmål om Økonomi skal tilrettes (kontingent samt tilskud til Elite)
 • Tilføje spørgsmål om mødetidspunkt/forskudt mødetidspunkt
 • Send forslag til spørgsmål til Henrik/Dorthe.

 Videre proces: Spørgeskemaet rettes til af Dorthe/Henrik og sendes rundt til kommentering i bestyrelsen.

 

 

Vedhæftet
rekrut fasthold oplæg.pdf [320.87Kb]
Uploaded 3 uger siden. af Louise Bierkampf Gjørup